Pravidelný servis POU výdejníku vody

Pro bezproblémový chod Vašeho výdejníku vody je nezbytný pravidelný servis. Výdejníky vody jsou stejně náchylné k množení bakterií, jako Vaše rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, nebo kávovar. Každý den se výdejních tlačítek dotýká spousta lidí, proto je nezbytné povrchy čistit.

Vnější povrchy

Výdejní tlačítka a kohouty doporučujeme každý den omýt hadříkem s běžným saponátem, nebo vlhčeným ubrouskem. Nedoporučujeme použití stejného hadříku k omytí kohoutů a výdejních tlačítek, mohli byste takto nechtíc kontaminovat kohout bakteriemi a znehodnotit Vaši vodu.

Výměna filtračních médií

Výměnu filtračních médií doporučujeme provádět jednou za 6 měsíců. Jedná se o nejzazší dobu pro výměnu. Filtrační média mají ve výdejníku dvojí funkci, kromě filtrace výstupní vody, také chrání aquabar, jehož vnitřní části nejsou koncipované na nefiltrovanou vodu.

Díky našemu chytrému systému plánování nemusíte na pravidelnou výměnu myslet. Naše servisní středisko Vás s předstihem upozorní, na nadcházející termín výměny filtrů a sanitace výdejníku.

Je možné si filtrační média vyměnit také svépomocí, v takovém případě nezapomínejte na následující:

 • Před každou výměnou uzavřete přívod vody

 • Odpojte výdejník od elektrické sítě

 • Jako první musí být vždy instalován filtr Sediment – nesmí dojít k záměně filtrů mezi sebou

 1. Odšroubujte víčko filtru

  Pozor – pouzdro je plné vody
  Pozor – dbejte abyste neztratili velký těsnící O-kroužek

 2. Nyní sestavte filtrační vložku

  Nasaďte osazení do otevřeného konce média. Za mírného tlaku a otáčení spojte obě části.

 3. Vložte zkompletované filtrační médium do těla filtru

 4. Umístěte filtr do upevňovací spony a připojte přívodní hadice

Sanitace výdejníku vody

POU výdejník je výrobek, jehož jednotlivé části přicházejí do styku s pitnou vodou. Je tedy nutné jej v pravidelných intervalech sanitovat.

Sanitaci doporučujeme provádět s výměnou filtrů, nejméně však každých 12 měsíců. Při sanitaci se pracuje s chemickými látkami, které mohou při nesprávném použití poškodit vaše zdraví.

Doporučujeme sanitaci a výměnu filtrů svěřit našim servisním technikům.

Postup sanitace se liší podle typu POU – obecně ale platí:

 • K provedení sanitace použijte speciální sanitační prostředek, nebo roztok chlornanu sodného o maximální koncentraci 200ppm (2 ml 10% chlornanu sodného na 1 litr vody).

 • Aplikujte sanitační roztok přes filtrační systém s odstraněnými filtračními vložkami.

 • Horký tank je třeba odvápnit a dezinfikovat samostatně. Roztok nechejte působit 20 minut.

 • Výpustnými kohoutky vypusťte sanitační roztok.

 • Po provedené dezinfekci přístroj (včetně kohoutů) propláchněte pitnou vodou minimálně čtyřnásobným objemem vnitřních nádrží vody.

 • Výdejník se nesmí zapínat bez naplnění vnitřních nádrží vodou!