Výměna filtračních vložek ve filtrech OASIS

  1. Odšroubujte víčko filtru

    Pozor – pouzdro je plné vody
    Pozor – dbejte abyste neztratili velký těsnící O-kroužek

  2. Nyní sestavte filtrační vložku

    Nasaďte osazení do otevřeného konce média. Za mírného tlaku a otáčení spojte obě části.

  3. Vložte zkompletované filtrační médium do těla filtru

  4. Umístěte filtr do upevňovací spony a připojte přívodní hadice